Search

Uw patiëntenvereniging

Pro Homeopathia ontstond op 28 juni 1972 dankzij patiënten van de homeopathie. Sommigen overwonnen op die manier zware gezondheidsproblemen waarvoor de conventionele geneeskunde geen oplossing bood.

Onze missie

Pro Homeopathia 
is de Belgische 
patiëntenvereniging 
homeopathie.
  • Pro Homeopathia is onafhankelijk.
  • Aan haar leden, aan de patiënten (al wie een beroep doet op homeopathische geneesmiddelen) en aan alle belangstellenden biedt Pro Homeopathia informatie over homeopathie, haar oorsprong, methoden en vooruitgang.
  • Pro Homeopathia benadrukt de legitimiteit van deze therapeutische keuze, die volledig wordt erkend door de Belgische overheden en de Belgische wetgeving. Dit ontkracht de beschuldigingen van onbezonnenheid en grove onkunde die sommige tegenstanders maar al te vaak afvuren op de patiënten.
  • Indien nodig verdedigt Pro Homeopathia bij de overheid, de Europese instanties, de industrie en de gezondheidswerkers) de belangen van al wie een beroep doet op homeopathie.
  • Pro Homeopathia leeft de Belgische wetgeving na op het gebied van complementaire en alternatieve geneeskunde.
  • Pro Homeopathia is stichtend lid van de European Federation of Homeopathic Patients’ Associations (EFHPA), een federatie van nationale verenigingen die werken volgens soms uiteenlopende opvattingen over homeopathie en even uiteenlopende wetgevingen. PH respecteert de nationale eigenheden, verrijkt zich door contacten en oordeelt niet.

Raad van Bestuur

Samenstelling sinds 2021
 
Voorzitter: Erik Buelens
Vicevoorzitter: Catherine Starquit
Secretaris: Jean-Marie De Smeth
Penningmeester: Celine Soens
Bestuurder: Jean-Pierre Boumans
De vereniging kan haar missie alleen vervullen met de steun van haar leden, vrijwilligers en sympathisanten.