Agenda

Videoconferentie (in het Frans) met Dr. Pierrette Gengoux MSc over haar boek "La peau dans tous ses états" (De huid in al haar toestanden)

Donderdag 16 december 2021 om 20.00 uur.

Met deze link krijg je toegang tot de opname van de videoconferentie:

https://www.dropbox.com/s/iinz7tl23nc5ex1/Pierrette%20Gengoux%20Zoom%20session.mp4?dl=0

Waar Dr Gengoux het over heeft:

De dermatologie, die gemakkelijk voor het oog toegankelijk is en een aandoening aankondigt, beperkt de therapie maar al te vaak tot een radicale oplossing: het blokkeren van symptomen.

In een wereld van levende en complexe wezens kunnen we de mens echter niet reduceren tot de beginselen van de Evidence Based Medicine. De patiënt met een dermatose rent naar de dokters om de verjongingsbron te vinden, een pure illusie. En de dermatoloog wordt de onbegrijpelijke gevallen en onbevredigende oplossingen na verloop van tijd beu.

Er is echter een andere manier om het huidsymptoom aan te pakken: de homeopathie, een waardevol instrument om de patiënt te begrijpen omdat het rekening houdt met de menselijke geschiedenis en veel verder reikt dan de huid en het louter lichamelijke. Het symptoom waarmee de patiënt een malaise uitdrukt is zeer complex en kan niet worden herleid tot een woord, een syndroom of de naam van een ziekte. Om zichzelf in het lijden te beschrijven, via lichaamstaal of spraak, put de patiënt uit een domein dat verdient onderzocht te worden, naar het voorbeeld van de structurele analyse van de antropoloog Claude Levi Strauss. De elementen die de patiënt meedeelt, zonder wat dan ook aan het toeval over te laten, om het symptoom te beschrijven, zijn even gestructureerd als de oplossing die de homeopathie aanreikt, aangezien de classificatie van de remedies nauwgezet en constant is.

Videoconferentie (in het Nederlands) met Dr Léon Scheepers over zijn boek "Lijfwacht".

Dinsdag 21 december 2021 om 20.00 uur.

Met deze link krijg je toegang tot de opname van de videoconferentie:

https://www.dropbox.com/s/nb2t9fd9812y0yc/L%C3%A9on%20Scheepers%20-%20Lijfwacht.mp4?dl=0

Opgelet: Wegens het grote aantal deelnemers aan de voordracht op 21 december kregen sommige leden van Pro Homeopathia geen toegang tot de conferentie. Wij nodigden hen uit de opname te bekijken (link hierboven). Voor degenen die Dr. Scheepers vragen wilden stellen, organiseerden wij een speciale ‘Vragen & Antwoorden’ Zoom-sessie op dinsdag 18 januari 2022 om 20.00 uur. De link naar de opname van die vragen- en antwoordensessie:

https://www.dropbox.com/s/2j4dcpjvmryg3ws/GMT20220118-185628_Recording_avo_640x360.mp4?dl=0

Over het boek:
 
Lijfwacht
Reis door 40 jaar huisartsenpraktijk.
 
“Als arts is het onze eerste taak om de mensen gezond te houden. Naast algemeen gekende adviezen rond levensstijl gebeurt dit waar mogelijk door een behandeling die het eigen afweersysteem tracht te stimuleren. Op die manier is de arts een echte bewaker van de gezondheid van zijn patiënt en wordt hij de lijfwacht van de salutogenese, waar nodig van de pathogenese.”
 
Léon Scheepers, huisarts (KUL 1980), werkt in een multidisciplinaire groepspraktijk, waar naast vier artsen negen paramedici werkzaam zijn. Dit boek blikt terug op veertig jaar carrière.