Nieuws

Homeopathie en Coronavirus

De artsen homeopaten wisselen hun ervaringen en bevindingen over het Coronavirus internationaal uit. Ze hebben onder andere aangetoond dat het reactiebeeld van enkele grote homeopathische geneesmiddelen overeenstemt met sommige symptomen die het virus veroorzaakt.

  • Gelsemium: angstgevoel, koorts, grieptoestand, zwakheid, slaperigheid
  • Bryonia: griepsyndroom, hoge koorts, hoofdpijn, pijnlijke hoest
  • Arsenicum album: angst, koorts, moeilijke ademhaling, asthma
  • Camphora: NKO problemen (verkoudheid, verstopte neus), daling van de bloeddruk, onbehagen met angstgevoel, koud zweet, prostratie
  • Phosphorus: longaandoeningen, pneumopathieën, Covid-complicaties

 

Contacteer zeker je arts homeopaat als je één of meerdere symptomen vertoont, vooral als je met een angstgevoel kampt. Dit is belangrijk bij de keuze van het geneesmiddel.

Nog vragen? Pro Homeopathia Hotline – 0471 28 79 11, maandag van 8.30 tot 10 uur en van 18.30 tot 20 uur. Je contactpersoon: de Secretaris van Pro Homeopathia, de heer Jean-Marie De Smeth (spreekt vloeiend Nederlands en Frans).

Op zoek naar een homeopaat in de buurt?

Zie http://www.homeopathie-unio.be/nl/algemeen/unio/leden-unio

Wij wensen je veel moed in deze moeilijke tijden.

Het team van Pro Homeopathia